112

Frontaluheld mellem to biler

Kl. 15.13 kører en 31-årig mand fra Nørre-Asmindrup mod nord på Gl. Nykøbingvej i en varebil, og af ukendte grunde kom denne over i modkørende vejbane. Her kørte en 33-årig kvinde fra Nørre-Asmindrup med to små børn i en personbilen, og de to kørte frontalt sammen. Vejen var spærret mellem kl. cirka 15.30 og 17.00, mens politi og redning arbejdede på uheldsstedet.

En lægehelikopter blev sendt til stedet, men der blev ikke behov for at flyve nogen til behandling. Alle parterne blev kørt i ambulance til sygehuset, til kontrol, men de var sluppet fra sammenstødet uden at komme noget alvorligt til. Den ene bil måtte nødflyttes, men det blev ikke nødvendigt at tilkalde en bilinspektør, idet der ikke var sket alvorlig personskade. Politiet optog rapport om uheldet for at belyse omstændighederne omkring sammenstødet, og afklare hvorfor den 31-åriges bil havnede i de modkørendes vejbane.

Kommentarer