Debat og politik

Hvordan vil du bo, når du bliver ældre?

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget inviterer til temamøde om senior- og ældreboliger torsdag den 9. juni 2022 i Asnæs Forsamlingshus. Foto: Odsherred Kommune

Der er mange måder og meninger om, hvordan vi bedst indretter os i vores seniortilværelse. Skal jeg bo alene eller sammen med andre, skal det være i bofællesskab, kollektiv eller noget helt tredje? Skal jeg bo til eje eller leje, skal det være i byen eller på landet, skal det være i tilknytning til et plejecenter eller slet ikke?

Odsherred Kommunes Ældrepolitik rummer fire temaer, som skal understøtte Ældrepolitikkens målsætning: om at minimere risikoen for ensomhed blandt ældre, om at styrke ældre og deres pårørende i at lave med en kronisk sygdom, om at styrke borgeren i længst mulig at være selvhjulpen og om fokus på ældrevenlige boformer og lokationer.

Første af fire temamøder

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget besluttet at holde et temamøde for hvert af de fire temaer og lægger ud med det første møde torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.00-20.00 i Asnæs Forsamlingshus, hvor emnet er senior- og ældreboliger.

Ældrerådet er inviteret til at komme med sit oplæg til temaet ud fra et borgerperspektiv, og ligeledes er Handicaprådet, Ældresagens lokalafdeling, centerrådene fra plejecentrene, boligselskaber og en række øvrige foreninger for seniorer og ældre inviteret, men mødet er helt åbent for alle interesserede.

I Ældrepolitikken står under temaet om ældrevenlige boformer, at ”Odsherred Kommune arbejder for, i dialog og samarbejde med boligforeningerne, at der er forskellige typer boformer og ældrevenlige boliger i kommunen, der er placeret centralt i lokalområdet, så mulighed for indkøb samt adgang til offentlig transport og servicefunktioner er inden for overskuelig afstand”.

Oplæg og dialog

Mødet byder på forskellige oplæg og plads til drøftelser ved bordene.

Formand for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget Maria Liv Holck byder velkommen og orienterer kort om Ældrepolitikken, der ligger til grund for temamødet, hvorefter der vil være indlæg fra Center for Sundhed og Omsorg om senior- og ældrevenlige boliger nu og i fremtiden. Dernæst vil Ældrerådet give deres bud på, hvordan seniorer og ældre ser på bomulighederne.

Dernæst er der oplæg ved teknisk direktør Kirstine Toft Dahl fra Vestsjællands Almene Boligselskab og efter en pause med forplejning vil forskningschef Hans Thor Andersen, Institut for Byggeri, By og Miljø ved Ålborg Universitet fortælle om tidens trends. Antropolog Max Pedersen vil orientere om seniorbofællesskaber og derefter er lagt op til drøftelser ved bordene.

Efterfølgende vil der blive samlet op på refleksionerne fra gruppedrøftelserne og orienteret om det videre arbejde ved centerchef for Omsorg og Sundhed Rikke Kragh Iversen.

– Vi ser frem til en spændende aften med mange gode indlæg og en forhåbentlig god dialog ved bordene med mange input til det videre arbejde med fremtidens senior- og ældreboliger, siger Maria Liv Holck, formand for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Kommentarer