Vig

Nu kan du søge nye midler fra puljen Små Sikre Succeser

Kort over Asnæs med byfornyelsesområder Foto: Odsherred Kommune

Har du en projektleder i maven, og går du med en idé til Asnæs, Vig eller Nykøbing?

Brug din sommerferie på at tænke over, hvordan du gør din idé til virkelighed. 

Områdefornyelserne i Asnæs, Vig og Nykøbing åbner op for en ny ansøgningsrunde af midler fra puljen Små Sikre Succeser. Formålet med puljen er at kunne sætte små projekter med stor effekt i gang. Puljen skal være med til at styrke processen, ejerskabet og borgerinddragelsen i de tre områdefornyelser.

Din gode idé kan f.eks. være flere bænke, blomsterkummer og mere grønt, et gavlmaleri, et mødested, en tilbagevendende aktivitet i byrummet eller noget helt andet der taler ind i de beskrevne indsatser i byfornyelsesprogrammerne. (Alle tre programmer kan hentes på borgernet.dk)

Der kan søges op til 50.000 kr. i puljen. Projekter på op til 15.000 kr. kan løbende godkendes administrativt, projekter på op til 50.000 kr. skal godkendes af områdefornyelsens styregruppe på kvartalsvise møder.

En sikker succes skal i samspil med byfornyelsernes indsatser:

  • Skabe forbedringer, forskønnelse og aktivitet i byen
  • Understøtte fællesskabet, forenings- og kulturlivet i byen
  • Skabe indbydende forhold i det offentlige rum for besøgende i byen.

Tildeling af støtte sker på baggrund af en fyldig beskrivelse af projektet, hvor der skal redegøres for en række punkter, herunder også eventuelle driftsudgifter. Ansøgningsskemaet finder du på borgernet.dk under Små Sikre Succeser i de tre områdefornyelser.

Ansøgninger sendes til plan@odsherred.dk, og i emnefeltet skal det fremgå til hvilken by der søges støtte:

Vi håber at sommeren vil få mange gode projektidéer til at spire og glæder os til at modtage jeres ansøgninger: borgernet.odsherred.dk/da-DK/

Kommentarer