Debat og politik

Social- og Ældreminister besøger Hjemme- og Sygeplejen i Odsherred

Social- og Ældreminister Astrid Krag (S). Foto: Claus Bech

Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) kommer på besøg i Odsherred Kommune for at få et nærmere indblik i og dialog om arbejdet med selvstyrende teams i Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt Syd, de banebrydende resultater for borgere med kroniske sygdomme, der er tilknyttet ViosKlinikken samt have dialog med Ældrerådet om indholdet i en kommende ældrelov.

Besøget foregår i Hjemme- og Sygeplejens lokaler i Distrikt Syd på Bobjergvej 2 i Asnæs tirsdag den 9. august 2022 i tidsrummet kl. 12.20 til 14.00.

Borgmester Karina Vincentz byder velkommen og efter en rundvisning orienterer teamlederne i Distrikt Syd ministeren om måden hvorpå, der arbejdes med selvstyrende teams i distriktet.

Dernæst er programpunktet ViosKlinikken, som er blevet til i forbindelse med PreCare-projektet med støtte fra Innovationsfonden. Projektet, der er et samarbejde mellem blandt andet Odsherred Kommune og Region Sjælland, har vist banebrydende resultater i forhold til at reducere antallet af akutte indlæggelser samt øge livskvaliteten for borgere med kroniske sygdomme, der er tilknyttet klinikken. 

Kl. 13.30 har Social- og Ældreministeren dialog med Ældrerådet i Odsherred Kommune om den kommende ældrelov.

Med nytårstalen annoncerede statsministeren en ny ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og færre regler og dokumentationskrav. Udgangspunktet er, at ældreloven skal skabe grundlaget for en bedre ældrepleje, hvor der er mere tid til pleje og omsorg for de ældre, og hvor medarbejderne kan bruge deres kloge hoveder og varme hjerter.

Det skal ske ved et grundlæggende opgør med den nuværende overstyring af området, som binder alt for meget af medarbejdernes tid i registrering og dokumentation. Tid, som medarbejderne i stedet kan bruge sammen med de ældre.

Kommentarer